עקרונות השקעה

עקרונות ההשקעה שלנו

אנו בונים את תיקי הלקוחות שלנו בגישת הליבה והלוויינים, על מנת למזער עלויות, תנודתיות וחבות מיסים, ובמקביל ליצור תשואה אופטימלית המותאמת לסיכון. ליבת התיקים שלנו מורכבת  מקרנות של אגרות חוב כאשר למנהל הקרן יש חופש פעולה בדרך ההשקעה, קרנות גידור והשקעות אלטרנטיביות המוחזקות ברוח ה-buy-And-hold, אך כפופות למעקב ובקרה מתמשכים.

 השקעות לוויין מורכבות לרוב ממניות, אג"ח והשקעות אחרות, המוחזקות לתקופה קצרה יותר במטרה לנצל הזדמנויות שוק ברגע זה.

פיזור
...קראו עוד

פיזור

פיזור הנכסים שלכם על פני תחומי שיפוט, סוגי השקעה שונים ומטבעות הוא חשוב מאוד בכדי להשיג בהצלחה את יעד ההשקעה שלכם. הוא מתמקד ביצירת תיק השקעות מאוזן, על ידי הקצאת חלק מהנכסים שלכם להשקעות בסיכון גבוה ואחרות להשקעות בעלות סיכון נמוך ותשואות צפויות. איזון זה עוזר לכם להשיג צמיחה יציבה וצפויה יותר לאורך זמן, מבלי להיחשף לרמות סיכון מעבר ליכולתכם.

m
גישת ה-'best-in-class'
...קראו עוד

גישת ה-'best-in-class'

כגורם מייעץ צד ג' בלתי תלוי, אנו בוחרים בקפידה את מנהלי ההשקעות על סמך יכולותיהם והתאמתם למטרותיכם. הימצאותנו בציריך - לב שווייץ, מרכז פיננסי עולמי, מאפשרת לנו ליהנות מזרימה קבועה של ידע מקצועי, מה שמאפשר לנו לבחור בקפידה את פתרונות ההשקעה הטובים ביותר עבורכם.

m
תשואה מותאמת אופטימאלית לסיכון (RR)
...קראו עוד

תשואה מותאמת אופטימאלית לסיכון (RR)

בעת יצירת תיק ההשקעות שלכם אנו לוקחים בחשבון את פרופיל הסיכון האובייקטיבי והסובייקטיבי שלכם בכדי להשיג יחס RR  אופטימלי. שלא כמו בנקים ומוסדות פיננסיים רבים אחרים, החלטות ההשקעה שלנו אינן מוכתבות על ידי מדיניות פנימית, מה שמאפשר לנו ליצור את האיזון האופטימלי יחד אתכם.

m

המומחיות שלנו

אנו בולטים בשיתוף פעולה עם מיטב מנהלי הקרנות, כולל קרנות בוטיק מהשורההראשונה. בנוסף, אנו עוקבים באופן רציף אחר ביצועי הקרנות שלנו ביחס למדדיםוקרנות מקבילות. אנו עוקבים ובודקים את  הקרנות. בנוסף, אנו פוגשים באופן יזוםאת מנהלי הקרנות על בסיס חודשי / רבעוני על מנת לבחון האם האסטרטגיות שלהםתואמות את הערכים והיעדים שלנו.


באמצעות גישת ההשקעה שלנו, אנו שואפים להשיג תשואות חיוביות לתקופות ארוכות,להפחית את התנודתיות הכוללת בתיק ולהקטין את הסיכון ללא קשר לביצועי השוק. יעדההחזר שלנו נמצא בטווח של3% + ליבור עד 7%, בהתאם לרמת הסיכון של הלקוח.

תחומי ההתמחות הספציפיים שלנו הם השקעות אלטרנטיביות (כלומר נדל"ן, קרנותגידור), מוצרים מובנים ותעודות סל, במטרה לנצל תנאי שוק משתנים תוך השגת רווחיהון בכל סביבות ההשקעה ההנפקה המרבית.

תהליכי ההשקעה שלנו

Our Flagship Portfolio

Total Return
Standard Dev.
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
2020
5.76
8.35
0.98
0.80
2019
12.41
2.36
4.39
5.33
2018
2.86
2.64
0.35
0.36
2017
11.78
1.42
7.66
9.75
2016
7.45
2.57
2.79
2.75
2015
6.86
2.40
2.86
2.87
2014
9.05
2.10
4.32
4.81
2013
10.99
2.29
4.86
5.01
2012
14.49
2.80
5.60
7.92
2011
6.90
4.06
1.71
1.92
Ann. Return 3Y
Ann. Return 5Y
Ann. Return 8Y
7.56
8.32
8.98

Bonds

Total
42%
Convertibles Bonds
0%
Perpetual Bonds
28%
High Yield Bonds
4%
Emerging Markets Bonds
0%
Cat Bonds
0%
Loans
4%
Investment Grade Bond
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Equity

Total
18%
USA
10%
Europe
0%
Japan
0%
Emerging Markets
0%
Sector Funds
8%
Global
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Hedge Funds

Total
39%
Equity Long/Short
28%
Credit Long/Short
0%
Emerging Markets
0%
Others
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Cash

Total
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%